Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Świnnej
logotyp Biuletynu Informacji Publicznej
Wyszukiwarka

KOMISJA REWIZYJNA :

1. Kazimierz Cieślik   - Przewodniczący

2. Damian Kierpiec    - Członek

3. Maciej Kozioł          - Członek


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA :

1. Wiesław Urbaniec  - Przewodniczący

2. Damian Kierpiec    - Członek

3. Joanna Lejawa       - Członek


KOMISJA ROZWOJU GMINY

1. Urszula Sanetra  - Przewodnicząca

2. Michał Kozieł       - Członek

3. Marek Firlej          - Członek


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1. Rodak Barbara       - Przewodnicząca

2. Alicja Kołtunowicz  - Członek

3. Anna Mucharska    - Członek


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Anna Mucharska    - Przewodnicząca

2. Urszula Jurasz      - Członek

3. Damian Kierpiec   - Członek